Inżynieria Biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

dr inż. Piotr Kijanka *

dr Radosław Mrówczyński

dr U Rajendra Acharya