Inżynieria Chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

dr inż. Marek Inger *

dr Maciej Zając *

dr inż. Ewelina Tkaczewska *

dr inż. Łukasz Kotwica