Nauki Chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

dr Anna Drabik *

dr inż. Anita Trenczek-Zając