Inżynieria Biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

mgr inż. Marek Wodziński